Adaptacja a projektowanie hal ceglanych

4Jednym z pomysłów, który zdobywa furorę na terenie krajów Beneluksu jest adaptacja starych postindustrialnych obiektów użyteczności publicznej, które z powodzeniem mogą służyć mieszkańcom również w ówczesnej dobie. Zachowane ceglane relikty ubiegłych lat mogą posłużyć jakie wspaniałe perełki, których blask można wydobyć dzięki działaniom konserwatorskim. Nowocześni architekci coraz częściej przeciwstawiają się budowie, nowych szklanych obiektów, pozbawionych kunsztu minionych lat. Decydują się zatem na adaptację starych obiektów i projektowanie hal wystawowych lub handlowych z połączeniem nowoczesnej tkanki architektonicznej. Działania te wyróżnia zazwyczaj niesamowity efekt końcowy, a przede wszystkim pozytywne opinie przyszłych użytkowników samych obiektów.

W Polsce architekci coraz częściej inspirują się tego typu działaniami zagranicznych kolegów starając się odnawiać opuszczone budynki, należące do dawnych fabryk przemysłowych lub opuszczone kamienice, którym można przywrócić nowy blask. Zarówno mieszkańcy, jak i okoliczne władze bardzo przychylnie podchodzą do tego pomysłu zwłaszcza, że funduszy na odnowienie starych budynków z roku na rok jest coraz mniej. Popularność adaptacji starych budynków sprawia, że tym tematem coraz częściej interesują się prywatni inwestorzy, którzy w odnowionych budynkach chętnie widzieliby własny hotele lub osiedle mieszkaniowe. Budynki historyczne stwarzają wręcz ograniczone pole do popisu wyobraźni architekta. Miejmy nadzieję, że inwestycji w zabytkową tkankę mieszkaniową z czasem będzie znacznie więcej.