Projektowanie hal sporym wyzwaniem dla adeptów architektury

2Już od pierwszych lat studiów młodzi adepci architektury zaczynają swoja pracę nad poważnymi projektami architektonicznymi. Wśród nich są projekty hal stalowych różnego typu, począwszy do tych z przeznaczeniem handlowym, a skończywszy na halach sportowych lub widowiskowych. Bez względu na to, jakiego typu jest to powierzchnia projektowanie hal należy do jednych z najbardziej wymagających zadań. Studenci są zobligowani do przestudiowania wszystkich wytycznych tworzenia tego typu obiektów użyteczności publicznej. Jednym z najważniejszych kryteriów tego typu budowy jest bezpieczeństwo. Projekty muszą spełniać wszelkie niezbędne normy i atesty, aby mogły być dopuszczone do realizacji. Żaden projekt bez wcześniejszego uzgodnienia nie może powstać w rzeczywistości.

O wszelkich trudnościach związanych z pracą architekta studenci dowiadują się już na zajęciach, dzięki czemu są lepiej przygotowani do ewentualnego ich rozwiązywania w praktyce. W polskich realiach, tylko architekt mocno stąpający po ziemi jest w stanie ukończyć swój projekt. Niestety, fantazyjne projekty i wizualizacje bardzo często lądują w koszu nie z powodu nieprzemyślanej konstrukcji budowli, ale z braku akceptacji ze strony odpowiednich organów rządzących. To właśnie z tej przyczyny wielu studentów decyduje się na porzucenie swojego kierunku i udanie się w progi Akademii Sztuk Pięknych, która pozwala na znacznie większą swobodę twórczą oraz potrzebę wypowiedzenia się przez studentów w prawdziwy dla siebie sposób.